Sprzątanie świata łączy ludzi

Zgodnie z hasłem 30 finału akcji „Clean Up The World” społeczność ZSEiI uległa mocy, która łączy nas z naturą i ze sobą nawzajem. Uczniowie klas pierwszych, z wychowawcami i opiekunami, posprzątali nasz mały kawałek świata – Twierdzę Boyen. Wspólny wysiłek dla planety został nagrodzony ogniskiem i pieczeniem kiełbasek. Byli też tacy, którzy obiecywali nagrody w postaci ocen celujących 😉 Pracownicy twierdzy, zachwyceni postawą młodzieży, przygotowali dodatkowe atrakcje – wystrzały z armaty.
Za koordynację akcji dziękujemy panu Kamilowi Kobylińskiemu.