Szkoła do hymnu 2023

O symbolicznej godzinie 11:11, jak co roku, społeczność naszej szkoły wspólnie odśpiewała “Mazurka Dąbrowskiego” w ramach akcji „Szkoła do hymnu”.

W 105 rocznicę odzyskania niepodległości spotkaliśmy się pod biało-czerwoną. Towarzyszyły nam uczucia dumy, wdzięczności i radości. Duma związana jest z ponad tysiącletnią historią państwowości polskiej, tej pięknej, ale również tej trudnej, dramatycznej. Czujemy wdzięczności tym wszystkim, którzy historię budowali, poświęcając swoje zdrowie i życie, aby „Niepodległa” mogła być dostępna dla każdego, i aby wolnością mógł się w naszym kraju, w naszej Ojczyźnie cieszyć się każdy. A radość? Nie ma radości bez niepodległości, nie ma radości bez wolnej Polski, która dziś zajmuje należne jej miejsce wśród narodów.