Targi Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji

 

W środę, 25 kwietnia 2018 r. odbyły się Targi Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji pod hasłem „Praca–kariera-przedsiębiorczość”. Wydarzenie pod honorowym patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Starosty Giżyckiego oraz Burmistrza Miasta Giżycka zorganizowało Młodzieżowe Centrum Kariery Ochotniczych Hufców Pracy w Giżycku wraz z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku oraz Zespołem Szkół Zawodowych w Giżycku. Nie mogło tam zabraknąć naszego stoiska.

 
Celem wydarzenia była aktywizacja zawodowa młodych mieszkańców powiatu giżyckiego poprzez prezentację lokalnych firm, przedsiębiorstw społecznych i placówek edukacyjnych oraz szkoleniowych, a także popularyzację innych instytucji świadczących usługi m.in. na rzecz młodzieży. Inicjatywa skierowana była przede wszystkim do uczniów, którzy stoją przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej, jak również absolwentów, poszukujących pracy, bezrobotnych, a także innych osób zainteresowanych tematyką rynku pracy – m.in. rodziców, pedagogów, doradców zawodowych.

 
W programie imprezy znalazły się także seminaria:
„Młodzi biznesmeni i biznesmenki z pasją” prowadzone przez eksperta z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku
„Istota ubezpieczeń społecznych” prowadzone przez specjalistę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Giżycku.