Analogowe techniki artystyczne

Jak czuje się artysta w plenerze? Sprawdzali uczniowie klasy pierwszej technikum grafiki i poligrafii cyfrowej w ramach ćwiczeń z przedmiotu projektowanie graficzne.
Wykonali pracę analogową za pomocą dowolnej, wybranej przez siebie techniki artystycznej, która następnie zostanie poddana procesowi digitalizacji i reprodukcji.