XI Powiatowy Dzień Talentu

12 czerwca 2024 roku w Giżyckim Centrum Kultury odbyła się gala utalentowanych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych reprezentowali uczniowie klasy III technikum informatycznego Karol Duda, Piotr Jacewicz i Sebastian Szostak pod opieką wychowawczyni Monika Bochan. Prezentowali swoje talenty w kategorii małe formy teatralne - kabaret. Ich występ wzbudził duży entuzjazm, a publiczność nagrodziła gromkimi brawami. Organizatorem XI Powiatowego Dnia Talentu był Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku, a Patronat Honorowy nad imprezą sprawował Starosta Giżycki.
 

Analogowe techniki artystyczne

Jak czuje się artysta w plenerze? Sprawdzali uczniowie klasy pierwszej technikum grafiki i poligrafii cyfrowej w ramach ćwiczeń z przedmiotu projektowanie graficzne. Wykonali pracę analogową za pomocą dowolnej, wybranej przez siebie techniki artystycznej, która następnie zostanie poddana procesowi digitalizacji i reprodukcji.